WPISZ UŁAMKI ROSNĄCO

wyłącz reklamy

3 , 3 , 3  
8 9 2
, ,

ANANAS ZA 5 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • norbert 2012-01-13

    kocham ferie ale bardziej matzoo
  • Nusia 2012-01-07

    Supcio jestem w trzeciej klasie jeszcze się ułamków nie uczę ale już je rozumiem
  • wojciech b. 2011-10-07

    ekstra! tu się można nauczyć matmy :D

 

pisupisu.pl
ułamki zadania. podstawy ułamków, ułamki zwykłe, ułamki dla początkujących, ułamki dla dzieci


Ułamki zwykłe:
podział całości na równe części (zginanie, składanie,
rozcinanie); ułamek jako iloraz liczb całkowitych.
Skracanie i rozszerzanie ułamków; zamiana
liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie;
sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika;
porównywanie ułamków. Ułamki na osi
liczbowej; działania na ułamkach.
W klasie IV: pojęcie ułamka zwykłego, zaznaczanie ułamka na
osi liczbowej, porównywanie ułamków, dodawanie i odejmowanie
ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
W klasie V: utrwalenie umiejętności z klasy IV; działania na
ułamkach zwykłych o różnych mianownikach; obliczanie ułamka
danej liczby; obliczanie liczby z danego jej ułamka.
W klasie VI: doskonalenie umiejętności z klasy V; zastosowanie
ułamków w zadaniach otwartych i zamkniętych.