konkurs
jesteś tu: > matzoo.pl > klasa 4 > Kolejność działań

Temat: DODAWANIE PISEMNE LICZB TRZYCYFROWYCH

wyłącz reklamy

1 5 7
+ 5 1 0


ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
0 0DODAJ KOMENTARZ
MatWars.pl matematyczne wojny

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

 • Andrzej 2016-07-16 11:23:43

  bardzo szybko zapamiętuję i rozwiązuję zadania obliczeniowe i tekstowe.
 • martyna 2015-10-31 16:33:15

  łatwe jak nie wiem co jestem wy 3 klasie a zrobiłam 15 dobrych a 1 złe mam nadzieję, że wam się spodoba polecam :) martyna
 • NASTOLATKA 2015-06-08 20:13:47

  no nareszcie coś w miarę dla mnie :)
 • _Czarna_Pantera_ 2015-05-09 09:36:18

  Chodzę do klasy trzeciej, zrobiłem 50 dobrych + 1 źle. Bardzo polecam te przykłady ponieważ są i proste, i trudne.

  P.S. Jeżeli gracie na World of Tanks to nazywam się tak samo jak u góry.
 • Katarzyna 2015-04-05 21:35:16

  Mam na imię Kasia jestem za Szczawna Zdroju, mam 9 lat, chodzę do publicznej szkoły podstawowej numer 2 im. Orła białego w Wałbrzychu. Chodzę do klasy 3c, a rozwiązuję zadania dla klas 4,5,6!
 • julcia xd 2014-12-18 17:54:33

  fajne chodzę do 4 klasy i mam mnożenie i dzielenie a już robię geometrię !!!!
 • czytaj wszystkie komentarze

1) czynny udział w zdoby waniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko
do mate ma tyki, rozwija krea tyw ność, umożliwia samodzielne odkrywanie
związków i za leż ności; duże możli wości samodzielnych obserwacji
i działań stwarza geo metria, ale tak że w ary t metyce można znaleźć obszary,
gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;
2) znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce
codzien nej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; należy postarać
się o to, by matema ty ka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała
przesadnie skomplikowa nymi i żmud nymi rachunkami, których trudność
jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głęb szego zrozumienia
zagadnienia;
3) umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację
w świecie liczb, weryfi kację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze,
a także sza co wanie wyników działań rachunkowych; samo zaś
szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym;
matematyka, klasa 4, sprawdziany, testy, dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, matematyka szkoła podstawowa zadania