jesteś tu: > matzoo.pl > klasa 4 > Dodawanie i odejmowanie

Temat: RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ - WSZYSTKIE DZIAŁANIA

2 · x + 7 = 21

2 · x =

x =0

0DODAJ KOMENTARZ
MatWars.pl matematyczne wojny

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • pedro 2011-03-16 17:51:30

    chodze do3 ale robie tesy dla 6 ;)
matematyka online zadania.

Wzory i równania:


oznaczenia literowe wielkości liczbowych. Użycie
wzorów w sytuacjach praktycznych; łatwe równania
pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych,
prowadzących do równań pierwszego
stopnia z jedną niewiadomą.
W klasie IV: próby rozwiązywania prostych równań, w których
niewiadome oznaczone są literą, znajdowanie niewiadomych
z wykorzystaniem rachunku pamięciowego i pisemnego,
uwzględniając własności działań.
W klasie V: rozpoznawanie, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych,
przedstawianie ich w prostszej postaci; obliczanie
wartości liczbowej prostych wyrażeń algebraicznych; stosowanie
wzorów w rozwiązywaniu zadań dotyczących sytuacji praktycznych.
W klasie VI: doskonalenie umiejętności z klasy V; przedstawianie
wyrażeń algebraicznych w prostszej postaci; obliczanie
wartości wyrażeń algebraicznych; zastosowania wyrażeń algebraicznych
w zadaniach otwartych i zamkniętych, zapisywanie
treści zadania w postaci równania.