Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla koła matematycznego "Pasje Dziecięce"
prowadzonego przez panią Marzenę Półtoranos
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borkowie

uczniów w kółku: 15opiekun kółka: Marzena Półtoranos

opis działalności kółka:

Koło matematyczne "Pasje Dziecięce" prowadzone przez panią Marzenę Półtoranos przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Prowadzę koło matematyczne w roku szkolnym 2012/2013r. dla klas IV - VI.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia. Uczniowie wykorzystują wiedzę matematyczną w życiu codziennym poprzez rozwiązywanie zadań z obliczeniami pieniężnymi, liczbami rzymskimi, obliczeniami kalendarzowymi, zegarowymi, mierzą temperaturę i odczytują wskazania termometru. Rozpoznają bryły geometryczne w życiu codziennym. Rozwiązują zadania związane z opłatami za usługi telefoniczne i pocztowe. Posługują się symbolami miar, poznają jednostki długości dawniej i dziś, mierzą klasę, ławki, drzwi linijką, metrówką, miarą krawiecką, taśmą mierniczą. Kształtują wyobraźnię geometryczną poprzez konstruowanie figur z patyczków, układają własne kompozycje z figur geometrycznych, układają historyjki tangramowe oraz tworzą sześciany z origami. Rozpoznają figury geometryczne na rysunku i w otoczeniu. Rozwijają umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych ćwicząc rachunek pamięciowy (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) poprzez gry karciane, planszowe, łamigłówki, zabawy matematyczne, gry na tablicy interaktywnej (korzystając z zadań online matzoo.pl). Uczą się współpracy i współzawodnictwa w grach i zabawach matematycznych oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań. Większość uczniów systematycznie uczęszcza na zajęcia. Chętnie biorą udział w grach i zabawach matematycznych, bardzo lubią stronę Matematyczne Zoo. Mimo różnych klas i poziomów wiedzy pięknie współpracują w grupach ucząc się od siebie wzajemnie.
Zachęcam uczniów do rozwiązywania zadań konkursowych oraz motywuję uczniów do udziału w konkursach.

Wykonujemy pomoce matematyczne np. gry karciane (memory, domino), gry planszowe, krzyżówki), które później wykorzystujemy na lekcjach.

Przygotowujemy projekty matematyczne np. Tydzień z Tabliczką Mnożenia. Utrwalaliśmy poprzez gry i zabawy tabliczkę mnożenia, a następnie przystąpiliśmy do akcji "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają" (II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia). Było dużo śmiechu, a co najważniejsze wszyscy w szkole przypomnieli i utrwalili tabliczkę mnożenia.

Wykorzystujemy zadania online MATZOO na tablicy interaktywnej podczas koła i w czasie lekcji. Uczniowie chętnie biorą udział w takich zajęciach.

 

< powrót