Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla koła matematycznego
prowadzonego przez Panią Jadwigę Roman
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Borkowie

uczniów w kółku: 11opiekun kółka: Jadwiga Roman

opis działalności kółka:

Koło matematyczne prowadzone przez Panią Jadwigę Roman przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

Koło matematyczne dla uczniów klas I-III
Celem koła matematycznego jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, przygotowanie ich do udziału w konkursach, pobudzanie do samodzielnego i twórczego działania. Podczas zajęć uczniowie doskonalili sprawność obliczeń, analizowali i interpretowali dane zawarte w zadaniach, poszukiwali różnych sposobów rozwiązań. Odczytywali dane do zadań z tabeli i rysunku. Rozwiązywali zadania nietypowe oraz testy konkursowe z poprzednich lat. Poprawiali treść zadań w taki sposób, aby można je było rozwiązać. Układali treść zadań do podanych działań. Bardzo chętnie wykonywali zadania - łamigłówki, np. sudoku, krzyżówki, kwadraty magiczne, zagadki, dyktanda graficzne.

Podczas zajęć korzystali z gier dydaktycznych. Sami je również wymyślali i wykonywali. Aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystywałam różne portale internetowe: www.matzoo.pl, www.interklasa.pl, www.wsip.pl. Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i w parach. Na zajęciach wykorzystywano aktywizujące metody nauczania oraz różne środki dydaktyczne. Dzięki różnorodnym metodom dzieci poznawały i fascynowały się światem matematyki.

Uczniowie na zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu nowe formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci i rozbudzały ich pasję poznawczą.

 

< powrót