Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Elżbietę Gronkiewicz
przy Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja
w Opaciu

uczniów w kółku: 25opiekun kółka: Elżbieta Gronkiewicz

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Gronkiewicz przy Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu

Zajęcia kółka matematycznego w naszej szkole adresowane są do uczniów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści matematycznych, mają problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań, potrzebują więcej czasu na zrozumienie i utrwalenie danego problemu, oraz do uczniów uzdolnionych. Uczniowie zdolni poszerzają i pogłębiają wiedzę matematyczną w jej nowoczesnym ujęciu, poprzez odpowiednio dobraną problematykę, nierzadko wykraczającą poza program.
Poprzez odpowiednio dobrany zestaw zadań w czasie zajęć dzieci utrwalają bieżący materiał, wyrównują braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, uczą się logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, wdrażają się do systematycznej pracy, przygotowują się do konkursów przedmiotowych. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie.

Na zajęciach rozwiązujemy zadania o ciekawej, czasem zabawnej treści, które stanowią interesujący uczniów problem. Są to ćwiczenia zaczerpnięte z podręczników, zbiorów, ćwiczeń różnych wydawnictw matematycznych oraz stron internetowych.

Część zadań rozwiązujemy metodą tradycyjną, jednak przy większości zadań korzystamy z tablicy multimedialnej. Pogłębiamy nawyki, umiejętności i sprawności w zakresie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wyrabiamy umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin i z życia codziennego.
Wiele lekcji odbywa się w formie zabawy np.: w "Sklep", gdzie uczniowie gromadzą produkty, dokonują przeceny, obniżki, bonifikaty pewnych towarów, obliczają ich wartości, porównują wagi i ceny towarów. Wchodzą w role sprzedawców i klientów. Prowadząc sklep z różnym asortymentem oraz kupując różne towary utrwalają zagadnienia matematyczne: działania na liczbach wymiernych, obliczanie procentu liczby, obliczanie pól wielokątów, obliczanie objętości, działania na wyrażeniach dwumianowanych.

Podczas zajęć dzieci grając w gry planszowe ćwiczą zadania na ułamkach zwykłych. Układają puzzle matematyczne dokonując działań na liczbach wymiernych i stosując kolejność wykonywania działań. Układają domino ułamkowe, zegarowe i utrwalające rozwartości katów w wielokątach. Pracują z mapą planując wycieczkę w ciekawe miejsce przez co ćwiczą: skalę, plan, układ współrzędnych.

Prowadząc kółko matematyczne dla wszystkich uczniów naszej szkoły przyczyniam się do organizowania im wolnego czasu, przez co podnoszę ich styl życia, jak również zapobiegam działaniu sprzecznemu z obowiązującymi normami społecznymi. Uczę matematyki, a jednocześnie udziału w życiu społecznym, uświadamiam, jak ważna jest matematyka w życiu codziennym. Kształcę nawyki kultury osobistej oraz współżycia w zespole.

 

< powrót