Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Jadwigę Roman
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

uczniów w kółku: 15opiekun kółka: Jadwiga Roman

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Jadwigę Roman przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

Zajęcia rozwijające z matematyki przeznaczone były początkowo dla jednego ucznia, realizującego indywidualny program z matematyki. Głównym celem tych zajęć było ułatwienie uczniowi zdobycia poszerzonej wiedzy z matematyki, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych. Zajęcia były poświęcone wprowadzaniu nowych zagadnień, sprawdzaniu zrozumienia trudniejszych treści. Od drugiego półrocza uczestnikami koła są również uczniowie klasy III. Zajęcia służą rozwijaniu zdolności matematycznych uczniów na miarę ich możliwości oraz przygotowują do udziału w konkursach. Dzieci lubią gry, łamigłówki matematyczne oraz chętnie korzystają z dostępnych w Internecie programów, takich jak matzoo.pl. Przygotowaliśmy plakaty reklamujące matzoo.pl zachęcające innych do korzystania z ciekawej strony internetowej, nie tylko w szkole, ale i w domu.

 

< powrót