Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Urszulę Kamińską
przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Rzeczycy

uczniów w kółku: 9opiekun kółka: Urszula Kamińska

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez Urszulę Kamińską przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy

Zajęcia prowadzone są dla uczniów klas IV - VI, chcących rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia korzystali z gier dydaktycznych i programów multimedialnych, utrwalając wiadomości i umiejętności matematyczne zdobyte na lekcjach. Mieli okazję do ćwiczenia systematyczności i wytrwałości oraz pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz wykazania się umiejętnościami myślenia twórczego. Dużo czasu poświęcamy także na zabawę (puzzle, radosne sześciany, tangramy, krzyżówki, łamigłówki itp.), które sprawiają dzieciom wiele radości i utwierdzają w przekonaniu, że matematyka jest ciekawa.

 

< powrót