Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego prowadzonego
przez panią Iwonę Kot-Iwan i panią Agatę Żółtak
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych
nr 17 w Kielcach

uczniów w kółku: 20opiekun kółka: Agata Żółtak, Ilona Kot-Iwan

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Iwonę Kot-Iwan i panią Agatę Żółtak przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w Kielcach

Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową na dodatkowych zajęciach z matematyki wyrównują braki edukacyjne poprzez doskonalenie sprawności rachunkowej i rozwiązywanie zadań tekstowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii między innymi programami MatZoo i BatMat które uczą i bawią oraz motywują uczniów do efektywnej pracy.

 

< powrót