Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Alicję Gawrońską
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego
w Koźminie Wielkopolskim

uczniów w kółku: 37opiekun kółka: Alicja Gawrońska

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Alicję Gawrońską przy Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

Podczas kółka dla uczniów klas szóstych przygotowano uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz do III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Uczniowie klas czwartych przygotowywali projekty: "Jak powstają świece", "Bochenek chleba". Ponadto na wszystkich zajęciach przygotowywano uczniów do konkursów: Pangea, Kangur Matematyczny, Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży, Miejsko- Gminnego Konkursu Matematycznego "Czar Par". Rozwiązywano zadania zamieszczone na portalu Matematyki Innego Wymiaru, korzystano z zasobów strony matzoo.pl oraz z programu multimedialnego Matlandia. Budowano bryły metodą origami, układano tangramy, powtarzając w ten sposób wiadomości z geometrii. Ponadto podczas zajęć uczniowie grają w różne gry m. in. Super farmer, Blokus, Digit. Zorganizowano Turniej "3 X Happy", "Matematyczne Andrzejki", Międzyszkolne Święto Matematyki, podczas którego odbywają się różne konkursy, gry
i zabawy.

 

< powrót