wakacje

Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Annę Ziębę
przy Zespole Szkół w Baniosze

uczniów w kółku: 17opiekun kółka: Anna Zięba

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Ziębę przy Zespole Szkół w Baniosze

Koło matematyczne jest przeznaczone dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. W związku z tym do tej pory dzieci przede wszystkim rozwiązywały przykładowe testy. Mimo to dość często (w ramach rozrywki lub też zmiany tradycyjnego sposobu rozwiązywania zadań) podczas zajęć korzystaliśmy z zadań dostępnych na portalu matzoo.pl.
Matzoo.pl moi uczniowie odwiedzają także w czasie lekcji matematyki, czy też lekcji zastępczych.

 

< powrót