Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematyczno-informatycznego
i matematyczno-przyrodniczego prowadzonego
przez panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej
im.Janusza Korczaka w Aleksandrowie Łódzkim

uczniów w kółku: 10opiekun kółka: Karina Orłowska

opis działalności kółka:

Kółka matematyczno-informatyczne i matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Aleksandrowie Łódzkim

Zajęcia wyrównawcze matematyczno- komputerowe z wykorzystaniem TIK i matematycznych platform edukacyjnych on-line prowadzę w trzech oddzielnych grupach dla klasy IV, V i VI. Celem zajęć jest zniwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Na wszystkich zajęciach wykorzystujemy TIK: laptopy dla każdego ucznia z dostępem do internetu, tablety, matematyczne platformy edukacyjne, tablicę interaktywną i projektor multimedialny, multibook. Wykorzystanie TIK na zajęciach bardzo je uatrakcyjnia i umożliwia uczniom poprawę wyników w szkole oraz przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych zwłaszcza kompetencji matematycznych, informatycznych, naukowych.
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze z wykorzystaniem TIK i matematycznych platform edukacyjnych on- line w klasach IV-VI prowadzę w jednej grupie. Udział w tych zajęciach wpływa na pogłębienie u uczniów zdolnych rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo- technicznych oraz informatycznych. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności liczenia pamięciowego, logicznego myślenia oraz właściwego rozwiązywania zadań i problemów matematycznych z wykorzystaniem TIK.

 

< powrót