Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego "Odkrywcy matematyki"
prowadzonego przez panią Agnieszkę Górską
przy Szkole Podstawowej w Gniechowicach

uczniów w kółku: 12opiekun kółka: Agnieszka Górska

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne "Odkrywcy matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Górską przy Szkole Podstawowej w Gniechowicach

Rok szkolny 2013/2014 to drugi rok realizacji projektu "Kuźnia Talentów". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach od września 2013 r. uczestniczą uczniowie klasy szóstej /7 osób/, którzy uczestniczyli w projekcie w roku ubiegły oraz nowi uczniowie z klasy: czwartej /1 osoba/, z klasy piątej /3 osoby/ i z klasy szóstej /1 osoba/. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego "Odkrywcy matematyki" mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu różne formy pracy tj. praca w grupach, swobodna atmosfera, współdziałanie. Tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają pasję u uczniów.
Uczniowie podczas zajęć korzystają z Internetu, wykorzystują tablicę interaktywną, a także pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby realizacji projektu /gry logiczne, klocki, a także kalkulatory i programy komputerowe/. W czasie zajęć uczniowie samodzielnie lub w grupach rozwiązują zadania o różnym stopniu trudności, szukając odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela problemy. Uczniowie w grupach 4 - 6 osobowych pracowali metodą projektu, a końcowym efektem była prezentacja w formie plakatu podsumowująca omawiany temat na zajęciach. Jedną z prac jest plakat matzoo.pl

 

< powrót