Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematyczno- informatycznego
prowadzonego przez panią Annę Cocińską
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Brzegu Dolnym

uczniów w kółku: 8opiekun kółka: Anna Cocińska

opis działalności kółka:

Kółko matematyczno- informatyczne prowadzone przez panią Annę Cocińską przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.
Uczniowie mieli możliwość pracy z matzoo na komputerach i tablicy interaktywnej.
Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie plakatu " MY I MATZOO". Dzięki Wam moi uczniowie stwierdzają NAUKA= ZABAWA

 

< powrót