Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)

dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Marzenę Półtoranos
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

uczniów w kółku: 16opiekun kółka: Marzena Półtoranos

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Półtoranos przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Prowadzę koło matematyczne dla klas IV - VI. Zapisanych na kółko jest 16 osób, regularnie uczęszcza około 10 uczniów. Przygotowujemy się do Sprawdzianu po VI klasie i konkursów matematycznych. Rozwijamy logiczne myślenie i zdolności matematyczne poprzez gry i zabawy matematyczne. Mamy tablice interaktywne i korzystamy na kole i lekcjach ze strony Matzoo.pl. Przygotowaliśmy gazetkę w klasie reklamującą stronę Matzoo.pl i zachęcamy uczniów do korzystania z tej strony również w domu.

 

< powrót