Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Jolantę Rabczak
przy Szkole Podstawowej im. płk Czesława Mączyńskiego
w Kaszycach

uczniów w kółku: 14opiekun kółka: Jolanta Rabczak

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Jolantę Rabczak przy Szkole Podstawowej im. płk Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

hasło / wiersz:

Jeśli nie wiesz jak i którędy dojść do celu, nie błądź!
znajdź MatZoo i się kieruj:
dobrą drogą,
szybkim tempem,
i zabawą wyjątkową.

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne jest prowadzone w ramach zajęć karcianych. Celem tych zajęć jest wyrównywanie braków, utrwalenie wiadomości oraz rozwijanie zdolności matematycznych u uczniów jak również odszukiwanie i korzystanie z dostępnych źródeł celem przygotowania się do lekcji, prac klasowych, sprawdzianu szóstoklasisty.

 

< powrót