Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Magdalenę Flisiak-Syrokę
przy Szkole Podstawowej im. M. Kuncewiczowej
w Rzeczycy

uczniów w kółku: 9opiekun kółka: Flisiak-Syroka Magdalena

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Flisiak-Syrokę przy Szkole Podstawowej im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy

hasło / wiersz:

Z matzoo uczymy się matmy na wesoło.

opis działalności kółka:

Koło matematyczne mające na celu zainteresowanie uczniów matematyką, utrwalające wiedzę i umiejętności niezbędne na sprawdzianie szóstoklasisty. Koło odbywa się zarówno w sali lekcyjnej jak i w pracowni komputerowej.

 

< powrót