Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


Dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Wiesławę Piotrkowską
przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

uczniów w kółku: 19opiekun kółka: Wiesława Piotrowska

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Wiesławę Piotrkowską przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

hasło / wiersz:

Już potrafisz,
Już rozumiesz.
Już potrafisz i też umiesz!
Matematyczne ZOO ci w tym pomoże,
i właściwą drogę wskaże.
Jeśli tylko masz ochotę,
Zabieraj się już do roboty!

opis działalności kółka:

Kółko skupia dzieci pragnące rozwijać swoje pasje i zainteresowania z dziedziny matematyczno-przyrodniczej. Na zajęciach dzieci pracują w grupach zadaniowych. Celem nadrzędnym jest rozbudzenie wśród dzieci naturalnej ciekawości świata oraz zaszczepienie pewnych schematów związanych z poznaniem i rozumieniem pojęć matematycznych.

 

< powrót