Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Katarzynę Fredyk
przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

uczniów w kółku: 10opiekun kółka: Katarzyna Fredyk

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Katarzynę Fredyk przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

hasło / wiersz:

MATZOO
M ? Małpki wytrwale się wspinają, zebrane banany dodają.
A ? Antylopy ciągle biegają, metry na kilometry przeliczają.
T ? Trzmiele kwiatki zapylają, nektar w litrach odkładają.
Z ? Zebry paski swe zliczają do potęgi je podają.
O ? Orły niebo przemierzają, liczb wymiernych szukają.
O ? Orki w morzach pływają, czas i kalendarz znają.

opis działalności kółka:

Kółko skierowane głównie dla klasy szóstej, dotyczące przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty. Na zajęcia uczęszczali również uczniowie klasy piątej. Oprócz tradycyjnych zadań i problemów do rozwiązania stosowane były różnorodne narzędzia TIK, między innymi serwis matzoo.pl.

 

< powrót