Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematycznego "Sowa"
prowadzonego przez panią Renatę Wochal
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

uczniów w kółku: 11opiekun kółka: Renata Wochal

Koło matematyczne "Sowa" prowadzone przez panią Renatę Wochal przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Opis działalności kółka

Koło matematyczne "Sowa" prowadzone jest dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej. Celem zajęć jest rozwijanie: umiejętności kreatywnego myślenia, uzdolnień i zainteresowań matematycznych, pamięci, intuicji, logicznego rozumowania, wnioskowania i myślenia abstrakcyjnego oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
W ramach zajęć uczniowie rozwiązują ciekawe zadania, problemy, krzyżówki matematyczne itp. Do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności wykorzystują także tablety lub tablicę interaktywną, co pozwala na rozwiązywanie zadań zamieszczonych na stronie matzoo.pl. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie korzystają z portalu, rozwijając swoje uzdolnienia, a także uczestniczą w zdrowej koleżeńskiej rywalizacji.

 

< powrót