Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematycznego
prowadzonego przez panią Annę Radzik
przy Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta
w Czechówce

uczniów w kółku: 20opiekun kółka: Anna Radzik

Koło matematyczne prowadzone przez panią Annę Radzik przy Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Czechówce

Opis działalności kółka

Na zajęcia koła uczęszcza 10 uczniów z kl. IV i 10 uczniów z kl. VI. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych. Część zajęć jest poświęcona przygotowywaniu do konkursów zewnętrznych (Małopolski Konkurs Matematyczny, Krakowska Matematyka, Kangur). Opiekun koła organizuje również szkolne konkursy np. "Bank, matematyka i Ty", "Mistrz Sudoku", "Turniej Superfarmera" (gra opracowana przez matematyka K. Borsuka). W przygotowaniu do konkursu sudoku bardzo przydatna jest strona matzoo (zdjęcie nr 1). Organizowane są też zajęcia otwarte dla rodziców - na zdjęciu nr 2 uczniowie z rodzicami wykonują modele brył. Na zajęciach wykorzystywane są modele, klocki, mapy okolicy, komputery i tablica interaktywna. Zajęcia odbywają się również w terenie np. aby wyznaczyć 1 ar. Uczniowie przygotowują gazetki tematyczne np. o wybitnych polskich matematykach. Pracując metodą projektów przygotowują plakaty np. o czworokątach. Uczniowie chętnie korzystają ze strony matzoo, szczególnie ekscytujące są dla nich mecze rozgrywane za jej pośrednictwem.

 

< powrót