Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Urszulę Kamińską
przy Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

uczniów w kółku: 10opiekun kółka: Urszula Kamińska

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Urszulę Kamińską przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

Opis działalności kółka

Zajęcia prowadzone były dla uczniów klasy IV, chcących rozwijać swoje umiejętności matematyczne. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia poprzez korzystanie z gier dydaktycznych i programów multimedialnych nabywali większej sprawności rachunkowej. Poza tym rozwiązywali różnorodne zadania tekstowe, problemy, zagadki i łamigłówki, ćwicząc systematyczność, wytrwałość i pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego. W ramach tych zajęć uczniowie rozwiązywali praktyczne problemy, dzięki czemu mieli możliwość wykazania się umiejętnościami myślenia twórczego oraz pracy w zespole. Dzięki zabawowej formie prowadzonych zajęć, uczniowie przekonują się, że matematyka może być ciekawa.

 

< powrót