Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematycznego
prowadzonego przez panią Małgorzatę Migdalską
przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika
we Wrzącej Wielkiej

uczniów w kółku: 21opiekun kółka: Małgorzata Migdalska

Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Migdalską przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej

Opis działalności kółka

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach koła matematycznego. Tematyka zajęć jest różnorodna celem której jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych oraz aktywizowanie i zachęcanie uczniów do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami takimi jak: praca w grupach, działania praktyczne i manualne, dyskusje, gry i zabawy dydaktyczne. Atmosfera w czasie zajęć jest przyjazna, a praca ucznia podczas zajęć pozytywnie oceniana. Każdy uczeń miał możliwość wzięcia udziału w konkursach matematycznych do, których się przygotowywał w czasie zajęć koła matematycznego takich jak "Zwierzęta w liczbach", "Symetria w otoczeniu człowieka", "Ozdoby świąteczne", "Krzyżówki i rebusy matematyczne", "Sudoku" na miarę własnego talentu i możliwości odczuwając satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Najciekawsze prace uczniowskie były prezentowane całej społeczności oraz rodzicom na szkolnej gazetce matematycznej. Uczniowie przygotowują się również do konkursu układanie " Kostki Rubika na czas" , "Leon" i "Gminnego Konkursu Matematycznego". Zajęcia te stwarzają dzieciom warunki do samodzielnej pracy zdobywania i utrwalania wiedzy oraz rozwijania logicznego myślenia i koncentracji. W czasie zajęć uczniowie uczyli się czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem, doskonalili zdobyte umiejętności do rozwiązywania problemów matematycznych. Analizowali treści zadań poszukując różnych metod rozwiązania oraz poszukiwali potrzebnych wiadomości na stronach internetowych. Rozwiązywali ciekawe zadania korzystając z e-podręczników oraz gier dydaktycznych.

 

< powrót