Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematycznego "Ty też potrafisz!"
prowadzonego przez panią Joannę Tyc
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym - Szkole Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach

uczniów w kółku: 16opiekun kółka: Joanna Tyc

Koło matematyczne "Ty też potrafisz!" prowadzone przez panią Joannę Tyc przy Zespole Szkolno Przedszkolnym - Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach

Opis działalności kółka

Udział w zajęciach Koła Matematycznego "Ty też potrafisz!" stwarza dzieciom szansę rozwijania umiejętności i uzdolnień na miarę potrzeb każdego z nich. Zadania dla uczniów są dostosowane do ich poziomu i zainteresowań. W zajęciach chętnie uczestniczą dzieci mające słabsze predyspozycje do przyswajania treści matematycznych. Tu mogą się wykazać, osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, a wszystko w atmosferze spokoju i dobrej zabawy. Ważnym aspektem jest wzmocnienie samooceny i przełamanie lęku przed sytuacjami zadaniowymi. Dzieci korzystają z gier, łamigłówek, a także z edukacyjnych programów komputerowych.
Uczniowie zdolni rozwiązują problemy o wyższym stopniu trudności, zadania nietypowe oraz przygotowują się do konkursów matematycznych.
Przygotowują przedstawienia, wykonują eksperymenty, uczestniczą w wyjazdach naukowych.

 

< powrót