Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematyczno-przyrodniczego
prowadzonego przez panią Mirosławę Godek
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kielkowie

uczniów w kółku: 4opiekun kółka: mgr Mirosława Godek

Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Mirosławę Godek przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie

Opis działalności kółka

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy III. Zapisanych jest czworo uczniów, ale zajęcia są otwarte także dla dodatkowych chętnych dzieci. Ponieważ są to dzieci w młodszym wieku szkolnym, większość zajęć odbywa się w formie zabawowej. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności i rozwijają zainteresowania matematyczno-przyrodnicze poprzez gry dydaktyczne, zgadywanki, układanki i łamigłówki logiczne. Często korzystają z pomocy multimedialnych, m. in. e-podręczników, strony matzoo.pl oraz innych gier online dla dzieci. Dodatkowo rozwiązują testy, które przygotowują ich do sprawdzianu trzecioklasisty i są formą sprawdzenia nabytych wiadomości i umiejętności. Podczas zajęć typowo przyrodniczych prowadzone są obserwacje w naturalnym środowisku, wykonywane proste doświadczenia, czytane albumy książkowe z ciekawostkami przyrodniczymi. Uczniowie założyli jesienią zielnik, który będzie uzupełniany wiosenną porą. Dzieci systematycznie uczęszczają na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczą.

 

< powrót