Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Marysia kupiła w sklepie sportowym okulary za 9 zł i klapki basenowe za 17,99 zł. W ostatniej chwili zdecydowała się jeszcze na czekoladę, która kosztowała dwa razy mniej niż okulary na basen. W kasie otrzymała 6,51 zł reszty. Ile pieniędzy Marysia dostała od rodziców na zakupy?

A. 33,50 zł B. 35,50 zł C. 38 zł D. 40 zł

ZADANIE 2.

Jaką miarę ma kąt α (alfa)?

A. 54° B. 44° C. 108° D. 36°

ZADANIE 3.

Podążaj w rowerowych kołach od startu do mety i wykonuj kolejne działania z pól. Zaczynamy od liczby za polem START.

Jakie dwa wyniki otrzymujemy, jeżeli pierwszy wynik jest z lewego/przedniego koła?

A. 36,5 i 40 B. 10 i 12 C. 12 i 38 D. 38 i 12

powrót do góry