Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Krystian ułożył figury zgodnie z wymyśloną przez siebie zasadą.

Odgadnij tę zasadę. Jakie kolejne dwie figury należy dołożyć według zasady Krystiana?

A. B. C. D.

ZADANIE 2.

Ile jest kół na przedstawionym rysunku?

A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
  1. Przyrząd, którym zmierzysz na przykład długość zeszytu. Narysujesz też przy nim odcinek.
  2. Krótsza wskazówka zegara odlicza godziny, a dłuższa ...... .
  3. Jedenasty miesiąc w roku.
  4. Do zapisywania wyrazów służą litery, a do zapisywania liczb służą .............. .

powrót do góry