Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Julia złożyła na pół prostokątną kartkę i odcięła z niej narożnik w sposób pokazany na rysunku.

Wskaż figurę, którą otrzymała Julia po rozłożenia odciętego fragmentu kartki.

A. B. C. D.

ZADANIE 2.

Ile prostokątów jest na przedstawionym rysunku?

A. 4 B. 5 C. 7 D. 9

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
  1. Odczytasz na nim temperaturę.
  2. VII to liczba .................... .
  3. Trzech kolegów urodziło się w tym samym roku: Janek w październiku, Paweł w lipcu, a Jacek we wrześniu. Najmłodszy jest ............. .
  4. Mamy liczby 10 i 7. Ich różnica to 3, a 17 to ich ...... .
  5. Małgosia wyjmuje z klatki swojego chomika raz rano i raz wieczorem. Ile razy w ciągu tygodnia chomik jest poza klatką?
  6. Nauka, z którą związana jest ta krzyżówka to ....................... .

powrót do góry