Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Wiktoria złożyła na pół kartkę i wycięła z niej wzór w sposób pokazany na rysunku.

Wskaż rysunek, który pokazuje jak wygląda kartka po rozłożeniu.

A. B. C. D.

ZADANIE 2.

Wskaż budowlę, którą można ułożyć ze wszystkich podanych klocków.

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. Ile razy trzeba przebiec po całej bieżni długości 150m, aby pokonać dystans 600m ?
  2. 12 sztuk.
  3. Rok dzielimy na cztery ......................, po trzy miesiące w każdym.
  4. Jeżeli teraz byłaby godzina 23.00, to za godzinę będzie ................ .
  5. Prostokąt o równych bokach to ............. .
  6. Suma cyfr obecnego roku.
  7. Mogą być parzyste lub dodatnie.
  8. Mierzymy ją linijką.
  9. Kształt monety i tarczy zegara.

powrót do góry