Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Poniższy rysunek przedstawia schemat kwadratowej działki, podzielonej na cztery mniejsze działki. Jakie jest pole czerwonej działki, jeżeli pole całej działki wynosi 25 m2 a pole niebieskiej działki wynosi 4 m2?

A. 8 m2 B. 9 m2 C. 16 m2 D. 21 m2

ZADANIE 2.

Ile trójkątów jest na przedstawionym rysunku?

A. 14 B. 18 C. 20 D. 24

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. 6² możemy przeczytać "sześć do ............... "
  2. Trójkąt nie ma żadnej, a każdy czworokąt ma dwie ............
  3. ........ widzenia lub najmniejszy obiekt geometryczny, który wyznacza np. wierzchołek wielokąta.
  4. Przez tę liczbę nie dzielimy!
  5. Bieżnia stadionu ma długość 400m. Ile okrążeń trzeba wykonać, aby przebiec 5,6 km ?
  6. Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych .
  7. Najmniejsza liczba siedmiocyfrowa.
  8. ¼ godziny.
  9. W konkursie siłaczy drwal udźwignął drewniany bal o masie 0,097 tony, kowal tuzin ośmiokilogramowych młotów, a rybak dwie sieci z 7² kg ryb w każdej. Kto wygrał ?

powrót do góry