Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Ile wynosi pole powierzchni całej kostki Rubika, jeżeli pojedynczy element kostki to kwadrat o wymiarach 0,01 m x 0,01 m ?

A. 0,054 m2 B. 2,7 cm2 C. 27 cm2 D. 54 cm2

ZADANIE 2.

Jaką miarę ma kąt α (alfa)?

A. 36° B. 44° C. 46° D. 54°

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. Symbol oznacza ................................ .
  2. Miesiąc z kwartału o 92 dniach, który jako jedyny w tym kwartale jest wyrażony liczbą parzystą to ................ .
  3. Kwadrat liczby osiem to sześcian liczby .................. .
  4. Jeżeli wszystkie liczby pierwsze ustawimy rosnąco, to na piątym miejscu będzie liczba ............ .
  5. Może być mianowana lub liczbowa.
  6. Liczba 72750 to zaokrąglenie liczby 72745,23 do pełnych ................. .
  7. Przemek przeszedł 1 km w kwadrans, Piotrek 600 m w 10 minut, a Zbyszek 2,5 km w pół godziny. Który z chłopców szedł najwolniej ?
  8. 3 zł rozmieniamy na taką samą ilość monet o nominale 10 groszy, co i 50 groszy. Dokładamy do nich trzy monety po 20 groszy. Ile mamy teraz monet ?
  9. Średnica to najdłuższa ................... .

Komentarz eksperta

W tej konkurencji najwięcej problemów sprawiło pytanie 2. krzyżówki. Pytanie brzmiało: Miesiąc z kwartału o 92 dniach, który jako jedyny w tym kwartale jest wyrażony liczbą parzystą to ........

I kwartał: styczeń I, luty II, marzec III - razem 90 lub 91 dni.
II kwartał: kwiecień IV, maj V, czerwiec VI - razem 91 dni.
III kwartał: lipiec VII, sierpień VIII, wrzesień IX - razem 92 dni i tylko sierpień jako ósmy miesiąc jest wyrażony liczbą parzystą.
IV kwartał: październik X, listopad XI, grudzień XII - razem 92 dni, ale październik jest 10 miesiącem, a grudzień 12, więc dwa miesiące są wyrażone liczbami parzystymi.

Pytanie nie mówi o miesiącu z parzystą liczbą dni, ale o miesiącu wyrażonym liczbą parzystą. Sformułowanie "miesiąc wyrażony liczbą parzystą" absolutnie nie jest równoważne z "miesiąc o parzystej liczbie dni"! Miesiące w każdej dacie wyrażamy w znaczeniu i zapisujemy liczbami (np. 15.08.2015).


Niektórym sprawiło problem również pytanie nr 8 o treści: 3 zł rozmieniamy na taką samą ilość monet o nominale 10 groszy, co i 50 groszy. Dokładamy do nich trzy monety po 20 groszy. Ile mamy teraz monet?

3 zł to 5 monet 50 gr (2,5 zł) + 5 monet 10 gr (0,5 zł). Razem 10 monet. Dokładamy do nich 3 monety 20 gr i mamy w sumie 13 (słownie: trzynaście) monet.
Uzasadnienie dla znających równania:
x - liczba monet 10 gr, x - liczba naturalna dodatnia
x - liczba monet 50 gr
3 zł = 300 gr
10x + 50x = 300
60x = 300
x = 5, co pokazuje, że jest tylko jedna możliwość rozmienienia na taką samą ilość monet 10 gr i 50 gr (po 5 monet).

powrót do góry