Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

W fabryce sprzętu sportowego znajduje się 5 maszyn do produkcji masek pływackich. Jedna maszyna w ciągu 30 minut produkuje 20 masek. Ile masek zostanie wyprodukowanych w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy, zakładając, że maszyny pracują 8 godzin dziennie?

A. 8000 B. 4000 C. 2000 D. 1600

ZADANIE 2.

Mikołaj chodzi na trening dwa razy w tygodniu. Jeden trening ma we wtorek o godzinie szesnastej, a drugi w czwartek o ósmej wieczorem. Każdy trening trwa dwie godziny. Ile godzin dzieli treningi Mikołaja od wtorku do czwartku?

A. 38 godzin B. 46 godzin C. 48 godzin D. 50 godzin

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. Symbol oznacza ................................ .
  2. Miesiąc z kwartału o 92 dniach, który jako jedyny w tym kwartale jest wyrażony liczbą parzystą to ................ .
  3. Kwadrat liczby osiem to sześcian liczby .................. .
  4. Jeżeli wszystkie liczby pierwsze ustawimy rosnąco, to na piątym miejscu będzie liczba ............ .
  5. Może być mianowana lub liczbowa.
  6. Liczba 72750 to zaokrąglenie liczby 72745,23 do pełnych ................. .
  7. Przemek przeszedł 1 km w kwadrans, Piotrek 600 m w 10 minut, a Zbyszek 2,5 km w pół godziny. Który z chłopców szedł najwolniej ?
  8. 3 zł rozmieniamy na taką samą ilość monet o nominale 10 groszy, co i 50 groszy. Dokładamy do nich trzy monety po 20 groszy. Ile mamy teraz monet ?
  9. Średnica to najdłuższa ................... .

Komentarz eksperta

W tej konkurencji najwięcej problemów sprawiło pytanie 2. krzyżówki. Pytanie brzmiało: Miesiąc z kwartału o 92 dniach, który jako jedyny w tym kwartale jest wyrażony liczbą parzystą to ........

I kwartał: styczeń I, luty II, marzec III - razem 90 lub 91 dni.
II kwartał: kwiecień IV, maj V, czerwiec VI - razem 91 dni.
III kwartał: lipiec VII, sierpień VIII, wrzesień IX - razem 92 dni i tylko sierpień jako ósmy miesiąc jest wyrażony liczbą parzystą.
IV kwartał: październik X, listopad XI, grudzień XII - razem 92 dni, ale październik jest 10 miesiącem, a grudzień 12, więc dwa miesiące są wyrażone liczbami parzystymi.

Pytanie nie mówi o miesiącu z parzystą liczbą dni, ale o miesiącu wyrażonym liczbą parzystą. Sformułowanie "miesiąc wyrażony liczbą parzystą" absolutnie nie jest równoważne z "miesiąc o parzystej liczbie dni"! Miesiące w każdej dacie wyrażamy w znaczeniu i zapisujemy liczbami (np. 15.08.2015).


Niektórym sprawiło problem również pytanie nr 8 o treści: 3 zł rozmieniamy na taką samą ilość monet o nominale 10 groszy, co i 50 groszy. Dokładamy do nich trzy monety po 20 groszy. Ile mamy teraz monet?

3 zł to 5 monet 50 gr (2,5 zł) + 5 monet 10 gr (0,5 zł). Razem 10 monet. Dokładamy do nich 3 monety 20 gr i mamy w sumie 13 (słownie: trzynaście) monet.
Uzasadnienie dla znających równania:
x - liczba monet 10 gr, x - liczba naturalna dodatnia
x - liczba monet 50 gr
3 zł = 300 gr
10x + 50x = 300
60x = 300
x = 5, co pokazuje, że jest tylko jedna możliwość rozmienienia na taką samą ilość monet 10 gr i 50 gr (po 5 monet).

powrót do góry