Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

W fabryce sprzętu sportowego znajduje się 10 maszyn do produkcji gwizdków sędziowskich. Jedna maszyna w ciągu 30 minut produkuje 10 gwizdków. Fabryka zarabia na jednej wyprodukowanej sztuce 3 zł. Ile zarabia fabryka w ciągu dnia na produkcji gwizdków, zakładając, że maszyny pracują 8 godzin dziennie?

A. 800 zł B. 1800 zł C. 2400 zł D. 4800 zł

ZADANIE 2.

Mikołaj chodzi na trening dwa razy w tygodniu. Jeden trening ma we wtorek o godzinie szesnastej, a drugi w piątek. Każdy trening trwa półtorej godziny. Treningi dzielą 75,25 godziny. O której godzinie rozpoczyna się piątkowy trening?

A. 19.25 B. 20.45 C. 20.30 D. 19.15

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. 6² możemy przeczytać "sześć do ............... "
  2. Trójkąt nie ma żadnej, a każdy czworokąt ma dwie ............
  3. ........ widzenia lub najmniejszy obiekt geometryczny, który wyznacza np. wierzchołek wielokąta.
  4. Przez tę liczbę nie dzielimy!
  5. Bieżnia stadionu ma długość 400m. Ile okrążeń trzeba wykonać, aby przebiec 5,6 km ?
  6. Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych .
  7. Najmniejsza liczba siedmiocyfrowa.
  8. ¼ godziny.
  9. W konkursie siłaczy drwal udźwignął drewniany bal o masie 0,097 tony, kowal tuzin ośmiokilogramowych młotów, a rybak dwie sieci z 7² kg ryb w każdej. Kto wygrał ?

Komentarz eksperta

W tej konkurencji najwięcej problemów sprawiło zadanie nr 2 o treści: Mikołaj chodzi na trening dwa razy w tygodniu. Jeden trening ma we wtorek o godzinie szesnastej, a drugi w piątek. Każdy trening trwa półtorej godziny. Treningi dzielą 75,25 godziny. O której godzinie rozpoczyna się piątkowy trening?
A. 19.25         B. 20.45         C. 20.30         D. 19.15

Niektórzy uczestnicy konkursu zakładali, że 0,25 godziny to 25 minut. Kto uważa, że 0,25 godziny to 25 minut, to popełnia ewidentny błąd.
Godzina ma 60 minut, a nie 100, więc jej 0,25 = 1/4 godziny, to oczywiście 15 minut (a nie 25 minut). Prawidłowa odpowiedź do zadania to odpowiedź B. Piątkowy trening rozpoczyna się o 20.45.

powrót do góry