Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Maciek jechał rowerem po alejkach swojego osiedla. Na drzewach między blokami siedziało stado wron: na drzewie po lewej stronie 14 wron, a na drzewie po prawej stronie 7 wron. Kiedy pani Ala wrzucała butelki do pojemnika na szkło, 3 wrony zerwały się do lotu z drzewa po lewej stronie i 2 z drzewa po prawej stronie. Ile wron pozostało na drzewach?

A. 2 B. 9 C. 18 D. 16

ZADANIE 2.

Wskaż budowlę, do której ułożenia wykorzystano wszystkie podane klocki.

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

Podążaj w rowerowych kołach od startu do mety i wykonuj kolejne działania z pól. Zaczynamy od liczby za polem START.

Jakie dwa wyniki otrzymujemy, jeżeli pierwszy wynik jest z lewego/przedniego koła?

A. 2 i 10 B. 10 i 2 C. 10 i 5 D. 8 i 2

powrót do góry