Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Kacper przyjechał do parku rowerem. Usiadł na ławce i liczył wrony siedzące na drzewach. Na jednym drzewie było ich 8, na drugim drzewie 7, a na trzecim drzewie 12. Parkową alejką przejechali chłopcy na rowerach. Kiedy Kacper znów policzył wrony, na jednym drzewie było o 2 wrony mniej, na drugim drzewie o 3 mniej i tylko na trzecim drzewie pozostało tyle samo wron. Ile wron jest teraz na drzewach?

A. 27 B. 24 C. 22 D. 20

ZADANIE 2.

Ile trójkątów jest na przedstawionym rysunku?

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

ZADANIE 3.

Podążaj w rowerowych kołach od startu do mety i wykonuj kolejne działania z pól. Zaczynamy od liczby za polem START.

Jakie dwa wyniki otrzymujemy, jeżeli pierwszy wynik jest z lewego/przedniego koła?

A. 8 i 21 B. 5 i 21 C. 21 i 5 D. 5 i 36

powrót do góry