Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Na poczcie czeka na wysłanie 11 listów i jedna pocztówka. Na każdy list i pocztówkę trzeba przykleić znaczek. Ile znaczków jest potrzebnych?

A. 10 B. 11 C. 12 D. 22

ZADANIE 2.

Wybierz kabel, dzięki któremu po włączenia do gniazda elektrycznego zaświeci się żarówka.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
  1. Aby ruszyć pionkiem na planszy, Ola musi wyrzucić na dwóch kostkach do gry w sumie sześć oczek. Na jednej kostce wypadły trzy oczka. Ile oczek musi być na drugiej kostce?
  2. Przyrząd do mierzenia temperatury.
  3. 10 - 6=?
  4. Gosia ma 7 jabłek, a Zosia 10 jabłek. Która z dziewcząt ma więcej jabłek?

powrót do góry