Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Gosia ma trzy siostry – Olę, Asię i Maję. Maja jest najmłodsza, Ola jest starsza od Gosi, a Gosia jest starsza od Asi. Najstarszą z sióstr jest:

A. Asia B. Gosia C. Maja D. Ola

ZADANIE 2.

Z ilu takich trójkącików składa się narysowana figura?

A. 11 B. 14 C. 16 D. 17

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
  1. Jaką liczbę oznaczamy w systemie rzymskim jako VII?
  2. Jedna dziesiąta centymetra, czyli odległość między sąsiednimi kreseczkami podziałki na linijce ucznia.
  3. Połowa iloczynu liczb 4 i 50 (słownie).
  4. Wynik działania 10+15-21=?
  5. Jeżeli wczoraj był poniedziałek, to za dwa dni będzie .....
  6. Ignacy ma 17 miesięcy, a Cezary półtora roku. Młodszym chłopcem jest .....
  7. Pół godziny to inaczej 30 .....

powrót do góry