Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Wiemy, że dwie kratki w zeszycie w kratkę mają długość 1 cm.
Ile małych kwadracików widocznych na tej kartce tworzy prostokąt o bokach długości 2 cm i 5 cm?

A. 10 B. 14 C. 20 D. 40

ZADANIE 2.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

A. 80 B. 150 C. 200 D. 210

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. 15 minut to inaczej .....
  2. Pod kreską ułamkową.
  3. Służy uczniowi do mierzenia długości.
  4. Patrycja ma w akwarium jedenaście rybek, Weronika 7 par rybek, a Wiktoria tuzin rybek. Która z dziewczynek ma najwięcej rybek?
  5. 7 > 5, oznacza że liczba 5 jest ..... od 7.
  6. Kamil miał 45 złotych, wydał na książkę 25 złotych. Ile złotych mu pozostało?
  7. Marta zebrała 15 grzybów, Kasia o 7 mniej niż Marta, natomiast Alina dwa razy więcej niż Kasia. Która z dziewczynek miała najwięcej grzybów w koszyku?
  8. Nazwa roku mającego 366 dni.
  9. Mnożąc dowolną liczbę przez zero zawsze otrzymamy .....

powrót do góry