Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Liczba oznaczająca obecny rok nie jest podzielna przez:

A. 8 B. 9 C. 24 D. 34

ZADANIE 2.

Na planie przedstawiono pewien teren. Jaki jest jego obwód?

A. 32 m B. 36 m C. 64 m D. za mało danych

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. Kąt 360° to kąt ......
 2. Istnieją dwa rodzaje ułamków: zwykłe i ......
 3. Liczba jest podzielna przez 5, gdy cyfrą jedności jest 5 lub ......
 4. Jaka figura ma następującą definicję: czworokąt o kątach prostych ?
 5. Jedyna liczba parzysta, która ma dokładnie dwa dzielniki, czyli jest tzw. liczbą pierwszą.
 6. Ostatni miesiąc trzeciego kwartału roku.
 7. Jeżeli dzielnik równa się 1/2, zaś iloraz 30, to dzielna równa się .......
 8. 0,149 ≈ 0,15 przedstawia zaokrąglenie liczby do części ......
 9. Jeżeli polskie monety ustawisz od największej wartości (kwoty) do najmniejszej, to na trzecim miejscu znajdzie się ......
 10. W równaniu najczęściej oznaczana: x.
 11. ...... trójkąta – odległość wierzchołka trójkąta od prostej zawierającej przeciwległy bok trójkąta tzw. podstawę, czyli odcinek prostopadły do podstawy trójkąta i wychodzący z przeciwległego wierzchołka (jego długość najczęściej oznaczamy jako h).

powrót do góry