Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Jeżeli a to liczby 21 oraz 2a + b =20, to b - 5 =

A. 1 B. 6 C. 8 D. 11

ZADANIE 2.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

A. 80 B. 90 C. 100 D. 120

ZADANIE 3.

Zaczynasz podróż po kratkowanej planszy od pola z napisem START.
Możesz poruszać się poziomo: w prawo ( P ) lub w lewo ( L ) oraz pionowo: w górę ( G ) lub w dół ( D ). Wyniki kolejnych działań powiedzą Ci, o ile pól się przesuwasz, a literka – w którą stronę, np. 5 L oznacza przejście o 5 pól w lewo. Pamiętaj o poprawnej kolejności wykonywania działań. Kliknij w pole START i poruszaj się strzałkami na klawiaturze. 3, 2, 1 ... start !

ćwierć połowy dwudziestu czterech = .... D
16 : 8 x 2 = .... P
1/65 liczby 260 = .... G
200 · 1,2 – (125 + 113) = .... P
129 : 3 – 5 x 8 = .... D
iloczyn najmniejszej dodatniej liczby parzystej i liczby 3 = .... L

Swoją wędrówkę po planszy zakończyłeś(aś) w polu z literą:

A. B. C. D.

powrót do góry