Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Weronika założyła się z koleżanką, że zaczynając od 1 stycznia 2015 roku, codziennie przez 450 dni, będzie wysyłać do niej smsa z pozdrowieniami. Zakład wygrała! W jakim dniu przestępnego roku 2016 zakończył się ten zakład:

A. 19 lutego B. 29 lutego C. 25 marca D. 26 marca

ZADANIE 2.

Rysunek przedstawia siatkę sześcianu. Jaka litera znajduje się w złożonym sześcianie na ścianie przeciwległej do ściany z literą M?

A. A B. T C. Z D. O

ZADANIE 3.

Zaczynasz podróż po kratkowanej planszy od pola z napisem START.
Możesz poruszać się poziomo: w prawo ( P ) lub w lewo ( L ) oraz pionowo: w górę ( G ) lub w dół ( D ). Wyniki kolejnych działań powiedzą Ci, o ile pól się przesuwasz, a literka – w którą stronę, np. 5 L oznacza przejście o 5 pól w lewo. Kliknij w pole START i poruszaj się strzałkami na klawiaturze. 3, 2, 1 ... start !

ćwierć połowy dwóch tuzinów = .... L
2/3 liczby 4,5 = .... G
(-45 + 325) : 70 = .... D
300 · 1,2 – (229 + 126) = ... P
różnica liczby 7² i iloczynu liczb 5 i 9 = .... G
9 – 7 + 13 – 8 – 5 = .... L

Swoją drogę zakończyłeś w kratce z literą:

A. B. C. D.

powrót do góry