Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Gdyby Paweł jadł jabłka tylko w każdy wtorek i czwartek (zawsze jedno jabłko we wtorek, a dwa w czwartek), to ile jabłek zjadłby w ciągu sześciu tygodni?

A. 6 B. 12 C. 18 D. 24

ZADANIE 2.

Rysunek obok przedstawia kwiaty stojące na parapecie. Na ścianie naprzeciw nich wisi lustro. Jak wygląda odbicie kwiatów w tym lustrze?

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. 15 minut to inaczej .....
  2. Ma cztery równe boki i cztery równe kąty.
  3. Służy uczniowi do mierzenia długości.
  4. Patrycja ma w akwarium jedenaście rybek, Weronika 7 par rybek, a Wiktoria tuzin rybek. Która z dziewczynek ma najwięcej rybek?
  5. 7 > 5, oznacza że liczba 5 jest ..... od 7.
  6. Kamil miał 45 złotych, wydał na książkę 25 złotych. Ile złotych mu pozostało?
  7. Marta zebrała 15 grzybów, Kasia o 7 mniej niż Marta, natomiast Alina dwa razy więcej niż Kasia. Która z dziewczynek miała najwięcej grzybów w koszyku?
  8. Nazwa roku mającego 366 dni.
  9. Mnożąc dowolną liczbę przez zero zawsze otrzymamy .....

powrót do góry