Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Mamy trzy cyfry 3, 5, 7 i tworzymy z nich liczbę trzycyfrową (cyfry możemy tylko przestawiać, nie możemy ich powtarzać). Ile możemy ułożyć takich liczb?

A. 9 B. 6 C. 4 D. 3

ZADANIE 2.

Współrzędna punktu B to:

A. 100 B. 125 C. 150 D. 300

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
  1. Jaką liczbę oznaczamy w systemie rzymskim jako VII?
  2. Jedna dziesiąta centymetra, czyli odległość między sąsiednimi kreseczkami podziałki na linijce ucznia.
  3. Połowa iloczynu liczb 4 i 50 (słownie).
  4. Wynik działania 10+15-21=?
  5. Jeżeli wczoraj był poniedziałek, to za dwa dni będzie .....
  6. Ignacy ma 17 miesięcy, a Cezary półtora roku. Młodszym chłopcem jest .....
  7. Pół godziny to inaczej 30 .....

powrót do góry