Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Jako rozgrzewkę trener nakazał swojemu zawodnikowi biec 10 kroków do przodu na pojedyncze klaśnięcie w dłonie, a 15 kroków do tyłu na podwójne klaśnięcie. Zawodnik rozpoczął bieg z linii startu. W sumie usłyszał 13 klaśnięć pojedynczych i 10 podwójnych. Gdzie znajdował się zawodnik zaraz po zakończeniu rozgrzewki ? Uwaga: bieg do przodu z linii startu oznacza znalezienie się za nią.

A. 20 kroków za linią startu B. 20 kroków przed linią startu C. 95 kroków za linią startu D. 95 kroków przed linią startu

ZADANIE 2.

Jaką miarę ma kąt α (alfa)?

A. 34° B. 36° C. 40° D. 44°

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 1. 15 sztuk to ......
 2. W liczbie dziesiętnej oddziela całości od części dziesiętnych, setnych itd.
 3. Nad kreską ułamkową.
 4. 3600 sekund.
 5. Oś ...... - prosta, na której ustalamy punkt zerowy, podziałkę, a punktom przyporządkowujemy liczby.
 6. Połowa połowy.
 7. Przyrząd do rysowania okręgów.
 8. Aby woda zamarzała lub lód topniał musi mieć wartość 0°C.
 9. ...... - linia utworzona z ciągu odcinków (koniec jednego jest początkiem następnego); może być zamknięta lub otwarta.
 10. Wielokąt o 5 bokach.
 11. Liczba, która nie może być dzielnikiem.
 12. Suma długości wszystkich boków wielokąta to jego ......
 13. W trójkącie podane są miary dwóch kątów wewnętrznych: 90° i 40°. Ile stopni ma trzeci kąt?
 14. Mierzymy je kątomierzem.
 15. Np. stożek lub prostopadłościan.

powrót do góry