Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Mikołaj przeczytał książkę w ciągu tygodnia. W poniedziałek czytał książkę przez 21 minut, we wtorek trzy razy krócej, w środę i czwartek po 1/48 doby, a w pozostałe dni tego tygodnia łącznie 32 minuty. Ile stron książki przeczytał Mikołaj, jeżeli średnio czytał 80 stron w ciągu godziny?

A. 120 stron B. 140 stron C. 160 stron D. 180 stron

ZADANIE 2.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

A. 24 B. 30 C. 42 D. 56

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. Kąt 360° to kąt ......
 2. Istnieją dwa rodzaje ułamków: zwykłe i ......
 3. Liczba jest podzielna przez 5, gdy cyfrą jedności jest 5 lub ......
 4. Jaka figura ma następującą definicję: czworokąt o kątach prostych ?
 5. Jedyna liczba parzysta, która ma dokładnie dwa dzielniki, czyli jest tzw. liczbą pierwszą.
 6. Ostatni miesiąc trzeciego kwartału roku.
 7. Jeżeli dzielnik równa się 1/2, zaś iloraz 30, to dzielna równa się .......
 8. 0,149 ≈ 0,15 przedstawia zaokrąglenie liczby do części ......
 9. Jeżeli polskie monety ustawisz od największej wartości (kwoty) do najmniejszej, to na trzecim miejscu znajdzie się ......
 10. W równaniu najczęściej oznaczana: x.
 11. ...... trójkąta – odległość wierzchołka trójkąta od prostej zawierającej przeciwległy bok trójkąta tzw. podstawę, czyli odcinek prostopadły do podstawy trójkąta i wychodzący z przeciwległego wierzchołka (jego długość najczęściej oznaczamy jako h).

powrót do góry