Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Zegar na ratuszu wskazuje godzinę 14:00, pomimo że jest godzina 16:00. Ile godzin temu zegar się zatrzymał, skoro wiemy, że zatrzymał się dzisiaj?
obrazek

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

ZADANIE 2.

Mama dała Marysi pieniądze na zakupy. W portfelu dziewczynka miała dwie dwuzłotówki i cztery pięciozłotówki. Za zakupy zapłaciła 15 złotych. Ile pieniędzy zostało w portfelu?
obrazek

A. 9 zł B. 12 zł C. 10 zł D. 5 zł

ZADANIE 3.

Małpka porusza się po mapie zgodnie ze strzałką i narysowaną linią. W jakiej kolejności napotka na owoce?obrazek

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 4.

Basia rozwiązywała zadania matematyczne na kartkówce. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem i sprawdzasz poprawność wykonanych działań. Który rysunek pokazuje bezbłędnie rozwiązane zadania?

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

powrót do góry