Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Basia i Kajtek w eliminacjach do konkursu matematycznego zdobyli taką samą liczbę punktów, dlatego zarządzono dogrywkę polegającą na wskazaniu poprawnego rozszerzenia ułamka obrazek. Spośród możliwych odpowiedzi Basia wskazała ułamek obrazek, natomiast Kajtek obrazek. Wskaż prawidłowe stwierdzenie.

A. Poprawną odpowiedź wskazał tylko Kajtek. B. Poprawną odpowiedź wskazała tylko Basia. C. Oboje wskazali poprawną odpowiedź. D. Oboje wskazali błędną odpowiedź.

ZADANIE 2.

W czasie letniej wyprzedaży wrotki kosztowały 240 złotych. Mama obiecała, że kupi je Paulince, jeśli cena będzie o 30% niższa od obecnej. Ile będą wówczas kosztować wrotki?obrazek

A. 72 zł B. 168 zł C. 210 zł D. 156 zł

ZADANIE 3.

Uczniowie na kółku matematycznym przeprowadzili badanie, w którym ich koleżanki i koledzy odpowiadali na pytanie ile mają rodzeństwa. Wyniki zapisali w tabeli.
obrazek Wskaż zdanie prawdziwe.

A. W badaniu wzięło udział 80 osób, z czego 30 osób to jedynacy. B. W badaniu wzięło udział 80 osób, w tym żaden jedynak. C. W badaniu wzięło udział 90 osób, z czego 30 osób to jedynacy. D. W badaniu wzięło udział 90 osób, w tym żaden jedynak.

ZADANIE 4.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?
obrazek

A. 20 B. 40 C. 50 D. 80

powrót do góry