Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Układając podane liczby malejąco można odczytać pewne hasło.
Wskaż, która z liter znajdzie się na szóstym miejscu?

20 M
0 A
7 M

3 T
17 A
2 Y

10 E
14 T
5 A

1 K

A. Litera T B. Litera A C. Litera Y D. Litera E

ZADANIE 2.

Jaś zapisał na tablicy określenia dotyczące jednego dnia tygodnia.
O jakim dniu mowa?
obrazek

A. Piątek B. Wtorek C. Niedziela D. Środa

ZADANIE 3.

Co znajduje się w lewym dolnym rogu tabeli?
obrazek

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 4.

O ile więcej żółwi od hipopotamów znajduje się na rysunku?
obrazek

A. 1 B. 2 C. 4 D. 6

powrót do góry