Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Jaki znak należy wstawić pomiędzy liczby 85 i 90, aby wskazać, która z nich jest większa?
obrazek

A. > B. < C. = D.

ZADANIE 2.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?
obrazek

A. 50 B. 70 C. 80 D. 100

ZADANIE 3.

Odgadnij według jakiej zasady ułożono działania i wskaż jaki wynik będzie krył się pod znakiem zapytania. obrazek

A. 13 B. 17 C. 15 D. 9

ZADANIE 4.

Jaki miesiąc przedstawiony jest tą liczbą rzymską w kalendarzu?
obrazek

A. sierpień B. wrzesień C. październik D. listopad

powrót do góry