Prawidłowe odpowiedzi: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Weronika zapisywała w ciągu tygodnia czas, w jakim rozwiązywała zadania w serwisie Matematyczne Zoo. W poniedziałek spędziła w serwisie 50 minut, we wtorek 0,5 godziny, w środę obrazek czasu wtorkowego, w czwartek i piątek w sumie trzy kwadranse. Ile czasu spędziła Weronika na MatZoo w tym tygodniu (w sobotę i w niedzielę nie rozwiązywała zadań Matematycznego ZOO)?obrazek

A. 245 minut B. 2,45 godziny C. 3,5 godziny D. 2 godziny i 45 minut

ZADANIE 2.

W tabeli przedstawiono zbiór liczb.
obrazek Wskaż jak nazywa się zbiór, do którego należą te liczby.

A. Liczby naturalne B. Liczby niewymierne C. Liczby całkowite D. Do żadnego z wymienionych w punktach A, B, C

ZADANIE 3.

Jaką miarę ma kąt α (alfa)? obrazek

A. 100° B. 120° C. 125° D. 135°

ZADANIE 4.

Ile kwadratów jest na przedstawionym rysunku?obrazek

A. 16 B. 17 C. 20 D. 30

powrót do góry